Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com
Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com

İlk Yardım Eğitimi”

İlk yardım eğitimi konusu,  günümüzde Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği açısından devletimiz tarafından hassasiyetle üzerinde durdukları bir konu olmaktadır. 2012 yılında kabul edilen,  6331 sayılı yasa ile, bir iş yeri bir kişi bile çalıştırsa iş sağlığı ve güvenliğine dair mevzuatlara uyma yükümlülüğü işyerlerine getirmiştir. 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıranlar ise, uzman istihdam etmek zorunda kalmışlardır. Özellikle, işyerlerinde işin niteliğine göre tehlike arz eden bir durum varsa, bu mevzuat hükümleri daha sıkı uygulanmaktadır.  Az tehlike gerektiren işler kapsamındaki iş yerlerinde;  her  20 çalışandan 1 kişi, orta derecede tehlike gerektiren işler kapsamındaki iş yerlerinde; her 15 çalışandan 1 kişi, yüksek derecede tehlike gerektiren işler kapsamındaki iş yerlerinde ise;  her 10 çalışandan 1 kişi bu eğitimi almak zorundadır.  Öte yandan, bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun temel basamaklarından biri olan ilk yardım eğitiminin sağlıklı bir şekilde veriliyor olması, ISO kalite standartlarına uyumun da göstergesi olmaktadır. Ayrıca da, ISO kalite standartlarına uygun bir ilk yardım eğitimi; önleyici ve ilk basamak sağlık hizmetlerinin gereğidir.

İstanbul İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi konusunda, alanının lider firmalarından olan Omega İlk Yardım, tecrübeli eğitmenleriyle, İstanbul’da yer almakta olan OSGB’lerde küçük, orta ve büyük nitelikli iş yerlerinde, işlerin muhteviyatına uygun olarak ilk yardım eğitimleri vermektedir. Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mevzuatlarına göre, İlkyardım eğitimi sadece Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı İlkyardım Eğitim Merkezinden tarafından verilebilmekte olup, başka kurumlar tarafından verilen eğitim ve sertifikalar denetimlerde geçerli kabul edilmesi söz konusu değildir.

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi‘nde 2 günlük teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi verilir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ‘İLK YARDIMCI SERTİFİKASI’ düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da, kursiyerlerimiz başarı gösteremezler ise, kursiyerler eğitimi tekrar alma mecburiyetinde kalmaktadırlar. Ancak, deneyimi ve uzman eğitim kadrosuyla fark yarattıran Omega İlk Yardım, ilk seferde kursiyerlerinin “ilk yardım sertifikası” alma garantisi vermektedir. İkitelli OSGB bölgesinde yer almakta olan Omega İlk Yardım, en az 5 en fazla 20’şer kişilik gruplarla nitelikli ve kaliteli bir ilk yardım eğitimi vermektedir.