Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com
Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimleri

Temel İlk Yardım Eğitimi

Omega İlk Yardım Merkezi

Zorunlu Temel İlk Yardım Eğitimi (Sağlık Bakanlığı 16 saat) Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren özel ve kamuya ait tüm iş yerlerinde çalışanların belirli bir kısmının;

1-)  Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde her 10 kişiden birinin,
2-) Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde her 15 kişiden birinin,
3-) Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde her 20 kişiden birinin

Temel İk Yardım Eğitimi almasını zorunlu kılmıştır. 16 saatlik bu eğitim İl Sağlık müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından 2  günde verilebilir.

Önemli Not: Tehlike sınıfınızı öğrenmek için SGK bildiriminde veya vergi levhasında yazılı olan NACE KODU’na bakınız. Yazılı olan numaraya göre tehlike sınıfınızı öğreniniz.

Eğitimler, eğitim kurumunda yapılabileceği gibi uygun ortam mevcut ise eğitim alacak ilgili kurumda da yapılabilir.

Kurs sonunda İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde tarafından yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlara sertifika verilir. Verilen sertifika her 3 yılda bir yenilenir.

Kayıt için Gerekli Evraklar

1-) Temel İlkyardım Eğitimi için
– Nüfus Cüzdan Fotokopisi
– 2 Adet Fotoğraf

2-) İlk yardım Yenileme Eğitimi için;
– İlk yardım Sertifikası (Kayıpsa gazete ilanı)
– İlk yardımcı Kimliği (Kayıpsa gazete ilanı)
– 2 Adet Fotoğraf
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Eğitim Uygulaması

Sertifikalı İlk yardım Eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlk yardım Eğitmeni Sertifikası “ bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

Sertifika İlk yardım Eğitimlerinde bir grup Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.

Katılımcı sayısı 7 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların eğitimleri merkezimizde düzenlenen “GENEL KATILIMLI” programlarla gerçekleştirilmektedir. GENEL KATILIMLI eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.

Kurum-içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.

En az 7 katılımcısı olan kuruluşlar eğitimin kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.

Ücretlendirme

Bakanlık Sertifikalı İlk yardım Eğitimlerinin ücreti her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinin ücret komisyonları tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Bakanlık, eğitimin standartlarını ve kalitesini korumak amacıyla standart fiyat uygulamakta ve bu fiyatın herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin vermemektedir.

Eğitimi veren ve eğitimi alan her kurum Bakanlığın belirlediği eğitim ücretine uymakla yükümlüdür. Bakanlıkça tespit edilen kural dışı uygulamalar sonucu eğitim kurumunun ruhsatı, eğitim alan kurumun sertifikaları iptal edilmektedir.

Sertifikalı İlkyardım Eğitimlerinin İstanbul İli için Bakanlıkça onaylanan 2019 yılı kişi başı ücreti 16 SAAT …. TL + KDV(%18) ‘dir.

Sınav

Katılımcılar eğitim sonunda değerlendirme sınavına tabi olurlar.
Sınav tarihi kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinden Kurumumuzca alınır. Müdürlüğün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir.
Sınava Bakanlık memurları ve ilkyardım eğitim merkezinde eğitim aldıkları yetkili eğitmenler katılır.
Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde değerlendirilir.
Bakanlıkça katılımcılara verilen sınav hakkı 2 ‘dir. ( Merkezi Sınav Sistemi )
Eğitimin tamamlanmasından en erken bir hafta sonra sınav tarihi isteminde bulunulabilir.
Her Grup 10 kişiden oluşur ve her 10 kişi için 1 eğitmen grubun başında bulunur.

Sertifika

Sınav sonunda başarılı olan katılımcılara, İLKYARDIM EĞİTİM SERTİFİKASI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTI verilmektedir.
Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilmektedir. Güncelleme Eğitimleri sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenmektedir(İlkyardım Yönetmeliği madde 19).
Yönetmeliğe göre sertifika verme yetkisi Sağlık Bakanlığından ruhsatlı eğitim merkezlerine ait olduğundan, sertifika sahibi eğitmenlerce bireysel sertifika verilememektedir.
Kurum doktorlarının düzenledikleri ilkyardım eğitimleri bilgilendirme ile sınırlıdır, kurum doktorlarının eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verme yetkileri bulunmamaktadır.

Temel İlk Yardım Eğitimi

Omega İlk Yardım Merkezi Eğitimlerinden yararlanmak için iletişime geçiniz.