Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com
Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Omega İlk Yardımcı Eğitici Eğitimi

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Omega İlk Yardım Merkezi

Omega İlk Yardım olarak amaçlarımız arasında toplumda ilk yardım bilinci oluşturmanın yanı sıra bu bilinci oluşturacak bilinçli eğitmenler yetiştirmek de vardır.

Bu sebeple bizimle aynı düşünen ve ilk yardıma gönül vermiş sağlık personeline yönelik ilk yardım eğitimci eğitimi düzenlemekteyiz. Böylelikle hem kendimize profesyonel çalışma arkadaşları temin etmekte hem de topluma ve diğer eğitim merkezlerine personel temini sağlamaktayız.

İlk Yardım Eğitimci Eğitimi Nedir?

İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenen toplam 40 saat süren ve devam zorunluluğu olan eğlenceli bir eğitimdir. Eğitim içeriği kısmen temel ilk yardım eğitimine benzemektedir.

Temel ilk yardım eğitiminden farklı olarak eğitim becerileri katılımcılara kazandırılmaktadır. Böylelikle teorikte bilinen ilk yardım eğitiminin başka katılımcılara nasıl aktarılması gerektiği, katılımcıların nasıl dikkatinin çekilebileceği, yetişkin eğitimlerindeki incelikler değerli eğitmenlerimiz tarafından katılımcılarımıza aktarılmaktadır.

40 saatlik eğitimi tamamlayan kursiyerler kurs esnasında İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3 aşamalı sınava hazırlanmaktadırlar. Eğitimler hem çok eğitici hem de eğlendiricidir.

Sınavın birinci aşaması teoriktir. Teorik sınavda temel ilk yardım eğitimi ve eğitim becerileri sınavı yapılmaktadır. Katılımcının 85 ve üzeri not alması beklenmektedir. Başarılı olan katılımcı ikinci aşamaya geçmeye hak kazanır.

Sınavın ikinci aşaması uygulamalıdır. Uygulama sınavında eğitim sırasında öğretilen ilk yardım uygulamalarının maketler üzerinde uygulanması beklenmektedir. Katılımcının 85 ve üzeri not alması beklenmektedir. Başarılı olan katılımcı son aşamaya geçmeye hak kazanır.

Sınavın üçüncü ve son aşaması mülakat kısmıdır. Bu bölümde katılımcılardan ilk yardım eğitmeni gibi, sınav yapıcılara herhangi bir ilk yardım konusunu anlatmaları beklenmektedir. Başarılı olan katılımcı ilk yardım eğitimci eğitimini başarı ile tamamlayarak ilk yardım eğitmeni olmaya hak kazanmaktadır.

İlk Yardım Eğitmeni İş İmkanları Nelerdir?

Sadece sağlık personelinin katılabildiği bu eğitim sonrasında sertifika sahibi olan ilk yardım eğitmenleri

  • Sürücü kurslarında
  • Özel okullarda
  • İlk yardım eğitim merkezlerinde
  • Kamu ve özel sektörlerde
  • Ortak sağlık güvenlik birimlerinde

iş imkanı bulabilmektedir. Ayrıca ilk yardım eğitmeni olan devlet memurları içinse valilik izni ile sınav gözetmenliği imkanı bulunmaktadır.

Kimler İlk Yardım Eğitmeni Olabilir? (ilk yardım eğitici eğitimi alabilirler)

Tıp Doktorları,
Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları),
Diş Hekimleri,
Eczacılar,
Biyologlar
Diş Teknikerleri,
Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
Veteriner Hekimler,
Paramedikler,
Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Ön lisans, Lisans Mezunları),
Tıbbi Teknologlar,
Odyolog,
Sosyal Hizmet Uzmanı,
Emekli Sağlık Çalışanları,
Laborantlar,
Ebeler,
Ortopedist Protez Ortez,
Sağlık Eğitimcileri (Gevher Nesibe mezunları v.b.) ,
Anestezi Bölümü Mezunları,
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri,
Paramedical,
Çevre Sağlığı Mezunları,
Psikologlar,
Fizyoterapistler,
Odyometrist (Odyolog),
Patoloji Laboratuvar Labrantlar,
Tıbbi Laborantlar,
Radyoloji Teknisyeni / Teknikeri ve Röntgen Teknisyenleri,
Sağlık Teknikeri,
Moneküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları ilk yardım eğitici eğitimine katılabilirler.

 

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Omega İlk Yardım Merkezi Eğitimlerinden yararlanmak için iletişime geçiniz.