Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com
Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com

Çocuklarda İlk Yardım Eğitimi

Amaç

Katılımcılara çocuk ve bebeklerde ani hastalanma ve yaralanma durumlarına müdahale etme bilgi ve becerisi kazandırmak

Katılımcı Sayısı

Ençok 20 kişi

Eğitim Süresi

1 gün (8 Saat)

Yöntem

İnteraktif yetişkin eğitimi ilkelerine uygun olarak yeterli kit, manken ve malzemelerle simülasyon egzersizleri kullanılarak bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Sertifika

Eğitime katılan tüm katılımcılarımıza eğitim katılım belgesi düzenlenmektedir.