Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com
Tel : 0212 671 13 19 | WhatsApp : 0537 018 10 47 | Email : info@omegailkyardim.com

Category

Genel
Çocuklarda İlk Yardım Eğitimi Amaç Katılımcılara çocuk ve bebeklerde ani hastalanma ve yaralanma durumlarına müdahale etme bilgi ve becerisi kazandırmak Katılımcı Sayısı Ençok 20 kişi Eğitim Süresi 1 gün (8 Saat) Yöntem İnteraktif yetişkin eğitimi ilkelerine uygun olarak yeterli kit, manken ve malzemelerle simülasyon egzersizleri kullanılarak bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Sertifika Eğitime katılan tüm katılımcılarımıza...
Read More
İstanbul İlk Yardım Eğitimi “İnsana yapılan yatırım; en yüksek getirili yatırımdır.” İnsan sağlığına yapılan yatırım, insana yapılan yatırımın temel öğesidir. Günümüzde, gerek devletin iş sağlığı ve güvenliği konusunda göstermiş olduğu hassasiyet ve hukuki düzenlemeler, gerekse de AB ve ILO gibi uluslar arası çapta kurum ve kuruluşların getirdiği standart ve zorunluluklar iş sağlığı ve güvenliğine önem...
Read More
İlk Yardım Eğitimi” İlk yardım eğitimi konusu,  günümüzde Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği açısından devletimiz tarafından hassasiyetle üzerinde durdukları bir konu olmaktadır. 2012 yılında kabul edilen,  6331 sayılı yasa ile, bir iş yeri bir kişi bile çalıştırsa iş sağlığı ve güvenliğine dair mevzuatlara uyma yükümlülüğü işyerlerine getirmiştir. 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıranlar ise,...
Read More